TERENGGANU 2009

BAHASA MALAYSIA [KEFAHAMAN OTI 2] [JWPN KEFAHAMAN OTI 2] [KEFAHAMAN OTI 3]  [JWPN KEFAHAMAN OTI 3] [PENULISAN OTI 2] [PENULISAN OTI 3]

BAHASA INGGERIS [ OTI2 PAPER2] [PRAPERCUBAAN P1]  [PRAPERCUBAAN P2

SCIENCE [OTI 2]  [OTI 3]

MATHS [OTI 2 PAPER 1] [OTI 2 PAPER 2] [OTI 3 PAPER 1] [OTI 3 PAPER 2]

PAHANG 2008

MATHS [PAPER 1]  [PAPER 2]

SCIENCE [PART A] [PART B]

ENGLISH [PAPER 2]

PERAK  2008

MATHS [PAPER 1]  [PAPER 2] [ANSWER P1] [ANSWER P2]