Archive for the ‘ PT3 / PMR EXTRA NOTES & EXERCISES ’ Category

1. Penggunaan Kata Banyak Makna [download here]

2. Kata Hampir Sama Makna [download here]

3. TINGKATAN 3 PERIBAHASA

4. Tingkatan 3 Simpulan Bahasa

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN 2

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN EJAAN 3

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN TATABAHASA 4

KOLEKSI LEMBAR BAHASA – KESALAHAN TATABAHASA 5

PT3 BAHASA MELAYU - UJIAN BERTUTUR

TUGASAN:

Calon dikehendaki menjalankan kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal / sekolah calon.

3.1 Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.

3.2 Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di kawasan kajian tersebut.

3.3 Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut.

3.4 Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya.

tugasan geografi pt3 2015

download

CONTOH JAWAPAN LENGKAP TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI – updated on 1/7/15

Bahan rujukan Tugasan Geografi PT3 2015

1. Cara-cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Cara Menambah Pendapatan Keluarga

3. Latar Belakang Bandaraya Petaling Jaya dan Seksyen 5, 9, 10, 12 & 14

4. Contoh Skema Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk Di Felda Jengka Pahang

5. Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk – Kegiatan Ekonomi


Tugasan Geografi Bagi Murid Tingkatan 3

Kajian Kes Tentang Kejadian / Isu Pencemaran Alam Sekitar

TAJUK TUGASAN GEOGRAFI PT3 BAGI TAHUN 2014

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN GEOGRAFI

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran Geografi (23) boleh dimuat turun melal

ui pautan di bawah

23 – Geografi (Arahan Murid)

23 – Geografi (Arahan Guru)

Berikut adalah BAHAN RUJUKAN / LAMPIRAN / CONTOH bagi Tugasan GeografiTajuk Tugasan Sejarah Bagi Murid Tingkatan 3

“Perpaduan Kaum di Malaysia”

TAJUK TUGASAN SEJARAH PT3 BAGI TAHUN 2014

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran SEJARAH (21) boleh dimuat turun melalui pautan di bawah

21 – Sejarah (Arahan Murid)

21 – Sejarah (Arahan Guru)

PT3 TUGASAN SEJARAH  (21) - CONTOH

PT3 TUGASAN SEJARAH (21) – CONTOH -2— updated on 7/7/14

*** Hasil kerja pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.

***Gunakan tips ini sebagai panduan

Contoh-contoh instrumen bagi PT3

(Ujian Bertulis) untuk subjek-subjek yang lain

For latest 2014 PT3 (FORM 3) Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2014 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s PT3 (FORM 3) Mail Order Exam Tips

FORMAT PT3

Akademik Format Instrumen PT3

PT3 Format- Instrumen-PP

Format Instrumen KHB

INSTRUMEN CONTOH PT3

2014_PT3_02_Bahasa Melayu

2014_PT3_12_Bahasa Inggeris

2014_PT3_21_Sejarah

2014_PT3_23_Geografi

2014 PT3 31 Bahasa Arab

2014_PT3_32_Bahasa Cina

2014 PT3 33 Bahasa Tamil

2014 PT3 37 Bahasa Iban

2014 PT3 38 Bahasa Kadazandusun

2014 PT3 45 Pendidikan Islam

2014_PT3_50_Mathematics

2014_PT3_55_Science

Kemahiran Hidup Bersepadu

76 – Kemahiran Teknikal 2014_PT3_76_KHB_KT

77 – Ekonomi Rumah Tangga  2014_PT3_77_KHB_ERT

78 – Pertanian 2014_PT3_78_KHB_Pert

79 – Perdagangan & Keusahawanan2014_PT3_79_KHB_PK

*Dimuat naik pada 30 Mei 2014

JADUAL KERJA PT3 2014 _20 MEI 2014


KARANGAN F3

F1 SEJ NOTA & SOALAN TAHUN LEPAS – BAB 1-3

NOTA SEJARAH – TINGKATAN 1

KOLEKSI SOALAN TAHUN LEPAS – BAB 4 -7

KOLEKSI SOALAN TAHUN LEPAS – BAB 8-11

NOTA TINGKATAN 3 SEJARAH [BAB 1 – BAB 5]

SOALAN F3 SEJARAH BAB 1 & 2

TINGKATAN 3 BAB 3

TINGKATAN 3 bab 4

TINGKATAN 3 bab 5

TINGKATAN 3 bab 6

TINGKATAN 3 bab 7