by | September 6, 2019 | In Andrew Choo

by | September 6, 2019 | In Andrew Choo

UPSR  PT3   SPM   2019 – 2020

KSSM NOTA / EXAM TIPS / KOLEKSI KERTAS SOALAN PERCUBAAN

 

Please click the below link to download.

PT3 GEOGRAFI (KSSM) KOLEKSI SOALAN-SOALAN BAHAGIAN A MENGIKUT BAB (TINGKATAN 1 – 3)

2019 PT3 GEOGRAFI SAMPLE SOALAN RAMALAN (SET 1)

2019 PT3 SCIENCE – THE IMPORTANT UNITS

2019 PT3 SEJARAH – UNIT-UNIT PENTING & KBAT

2019 PT3 SEJARAH – CONTOH SOALAN DAN JAWAPAN KBAT

 

If you missed Andrew Choo 2019 Seminar PT3,

Hurry order our 2019 PT3 Mail Order Exam Tips Book

with completed Exam tips, notes, sample questions and answers.

 

 

2019 SPM BAHASA MELAYU

2019 SPM BM (KEDAH) K1

2019 SPM BM (KEDAH) K2

2019 SPM BM (PULAU PINANG) K2

2019 SPM BM (PULAU PINANG) K2 SKEMA

2019 SPM BAHASA INGGERIS

2019 SPM SEJARAH

2019 SPM BIOLOGY

2019 SPM CHEMISTRY

2019 SPM PHYSICS

2019 SPM EKONOMI

2019 SPM PERNIAGAAN

 

2018 SPM STATE PAPERS / KOLEKSI SPM KERTAS SOALAN PERCUBAAN MENGIKUT NEGERI

2019 UPSR BAHASA MELAYU – ULASAN & KARANGAN BONUS [updated on 1/9/19]

 

We apologise for the printing errors in 2019 UPSR EXAM TIPS book.

Kindly download the corrections for your practice.

Sorry for any inconvenience caused.

SK

2019 UPSR EXAM TIPS BOOK & SEMINAR UPSR BOOK _SK_(CORECTION)

SJKC

2019 UPSR EXAM TIPS BOOK _SJKC_(TYPING ERRORS & CORRECTIONs)

2019 UPSR 数学 (CORRECTION) SAMPLE SET PAPER 2

 

 

If you missed Andrew Choo 2019 Seminar UPSR,

Hurry order our 2019 UPSR Mail Order Exam Tips Book

with completed Exam tips, notes, sample questions and answers,

____________________________________________________

We are just trying to help You.

Good Luck!

 ~~~ Andrew Choo ~~~

Whatsapp to 012-3260392 for more details.

 

    

UPSR 2019 Seminar @ 4 August 2019 (Sunday). Overwhelming respond.

      

 

 

 

 

2019 PT3 SEJARAH (CONTOH SOALAN & JAWAPAN) UNIT PENTING BERDASARKAN BAB

by | June 27, 2019 | In Andrew Choo

2019 PT3 SEJARAH (KSSM)

 Bahagian C – Contoh Soalan dan Jawapan

TINGKATAN 1 SEJARAH (Contoh soalan Bahagian C) KSSM 2019

TINGKATAN 2 SEJARAH (Contoh soalan Bahagian C) KSSM 2019

TINGKATAN 3 SEJARAH (Contoh soalan Bahagian C) KSSM 2019

 

2019 SEMINAR UPSR / PT3 / SPM

REGISTER NOW with more discount!-

— 100% EXAM TIPS — HELPS YOU TO SCORE

 

PENGENALAN
Tugasan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Sejarah Tingkatan 3 (TST3) merupakan salah satu komponen Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) yang wajib dilaksanakan oleh murid Tingkatan 3.

TST3 ini memerlukan murid menjalankan penyelidikan sejarah melalui pengaplikasian Kajian Kes yang merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum Sejarah.

Tahap Penguasaan (TP) Keseluruhan murid hendaklah direkodkan dalam Templat Pelaporan PBD dan Skor Keseluruhan murid dihantar kepada Lembaga Peperiksaan (LP) yang mewakili 20% wajaran daripada markah keseluruhan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Sejarah.

PELAKSANAAN TUGASAN
TST3 ditaksir secara individu. Namun begitu, murid boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan tetapi laporan TST3 dan pembentangan mesti dibuat secara individu.

TST3 ini dilaksanakan bermula dari bulan Mei hingga Jun. Murid dikehendaki membina penyataan masalah daripada tema atau tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM Sejarah, iaitu:
a) Tingkatan 1 – Sejarah Kita dan Dunia
b) Tingkatan 2 – Warisan Negara
c) Tingkatan 3 – Kedatangan Kuasa Asing

BAHAN RUJUKAN:

PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN KSSM SEJARAH

TUGASAN KAJIAN KES SEJARAH TINGKATAN 3

CONTOH RANGKA TUGASAN SEJARAH TINGKATAN 3