Archive for the ‘ 2017 PT3 EXAM TIPS ’ Category

2016 LATEST PT3 EXAM TIPS (8 Oct 2016)

Science

Read all the Seminar / Mail Order Tips notes.

~~Ãll the Best~~~

2016 LATEST PT3 EXAM TIPS (8 Oct 2016)

BAHASA MELAYU

ULASAN: Pelancongan, atau Industri Desa

KARANGAN:

 1. Kepentingan Sukan / Rumah Terbuka / Perayaan / Kraft tangan / Permainan tradisional
 2. Cara-cara Memajukan Sukan Negara
 3. Laporan Hari Sukan, Lawatan ……
 4. Ceritakan Pengalaman menyertai ……

NOVEL:  Peristiwa & Latar Masyarakat // Perwatakan / Nilai / Persoalan

 

2016 LATEST PT3 EXAM TIPS (8 Oct 2016)

BAHASA INGGERIS

 1. Article: Road Safety (ESSAY: How To Be Safe on The Road) // Pollution // Keep surrounding clean (ESSAY: Keeping the Environment Clean)
 2. Report: Excursion // School’s event
 3. Describe: Experience visiting a Home Stay // Old folk’s home

PT3 BM KENA TEPAT

ANDREW CHOO - PRE-FORM 4 2017

2016 PT3 KH EXAM TIPS 

BAB PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN & KONSUMERISME

 

NOTA PERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN & KONSUMERISME

SOALAN ERNIAGAAN & KEUSAHAWANAN & KONSUMERISME   JAWAPAN KH

 

2016 PT3  Science Exam Tips

 1. State of matter (solid / liquid / gas)
 2. Electric / Heat conductivity
 3. Transpiration
 4. Oxygen (respiration / combustion)
 5. Light (reflection / refraction)
 6. Calorific value / Vitamins
 7. Germination of seed / Vegetative
 8. Excretion / Transport in plants (xylem / phloem)
 9. Electrostatic / Magnet
 10. Petroleum
 11. Water treatment / Distillation / Filtration
 12. Renewable / Non-renewable energy
 13. Solution / Solubility
 14. Home’s wiring / cost / fuse

PT3 2016 Tugasan / Kerja Kursus Geografi

SISTEM PENGANGKUTAN DI MALAYSIA

“Kajian kes melibatkan sistem pengangkutan di kawasan tempat tinggal atau di sekitar sekolah anda”.

Walau bagaimanapun kesemuanya tertakluk kepada kehendak / nasihat guru masing-masing. Pelajar mesti ikut arahan guru masing-masing.

Kalau guru sekolah hendak huraian dipanjang lebarkan, maka huraian dipanjang lebarkan. Jika hendak diperbanyakkan contoh, maka diperbanyakkan contoh. Maklumlah, guru sekolah andalah yang menyemak dan memberi markah kepada tugasan anda.

Diharap contoh-contoh berikut dapat membantu pelajar.

DOWNLOAD HERE: CONTOH 2016 PT3 TUGASAN GEOGRAFI – SISTEM PENGANGKUTAN (UPDATED 14/7/16)

Sumber-sumber lain sebagai rujukan:

 1. http://mypt3.com/geografi-pt3

 2. http://eps.mbpj.gov.my/rkk2020/sistem_lalulintas.pdf

 3. http://www.spad.gov.my/

 4. Folio Geografi Tingkatan 3 2013 Pengangkutan Awam

 5. KAJIAN TENTANG PENGANGKUTAN AWAM, BAS DAN TEKSI

TAJUK TUGASAN SEJARAH PT3 2015

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN SEJARAH

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN SEJARAH 2

Download here:

CONTOH JAWAPAN LENGKAP TUGASAN SEJARAH PT3 2015 – PERJANJIAN PERSEKUTUAN 1895 – PART II – UPDATED ON 3/7/15

CONTOH PT3 2015 TUGASAN SEJARAH – PERSETIAAN PERSEKUTUAN 1895 – Part 1 – updated on 24/6/15

*** Hasil kerja pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.

***Gunakan tips ini sebagai panduan

For latest 2015 PT3 (FORM 3) Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2015 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s PT3 (FORM 3) Mail Order Exam Tips

TUGASAN:

Calon dikehendaki menjalankan kajian lapangan tentang pekerjaan penduduk dalam pelbagai kegiatan ekonomi di sekitar kawasan tempat tinggal / sekolah calon.

3.1 Konsep dan takrifan kegiatan ekonomi.

3.2 Latar belakang kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dan persembahan grafik yang sesuai tentang pekerjaan penduduk di kawasan kajian tersebut.

3.3 Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan tersebut.

3.4 Kegiatan ekonomi yang berpotensi dimajukan di kawasan kajian anda dan alasannya.

tugasan geografi pt3 2015

download

CONTOH JAWAPAN LENGKAP TUGASAN GEOGRAFI PT3 2015 KEGIATAN EKONOMI – updated on 1/7/15

Bahan rujukan Tugasan Geografi PT3 2015

1. Cara-cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat

2. Cara Menambah Pendapatan Keluarga

3. Latar Belakang Bandaraya Petaling Jaya dan Seksyen 5, 9, 10, 12 & 14

4. Contoh Skema Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk Di Felda Jengka Pahang

5. Cadangan Usaha Meningkatkan Pendapatan Penduduk – Kegiatan Ekonomi


PT3 BAHASA MELAYU - UJIAN BERTUTUR

Tugasan Geografi Bagi Murid Tingkatan 3

Kajian Kes Tentang Kejadian / Isu Pencemaran Alam Sekitar

TAJUK TUGASAN GEOGRAFI PT3 BAGI TAHUN 2014

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN GEOGRAFI

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran Geografi (23) boleh dimuat turun melal

ui pautan di bawah

23 – Geografi (Arahan Murid)

23 – Geografi (Arahan Guru)

Berikut adalah BAHAN RUJUKAN / LAMPIRAN / CONTOH bagi Tugasan GeografiTajuk Tugasan Sejarah Bagi Murid Tingkatan 3

“Perpaduan Kaum di Malaysia”

TAJUK TUGASAN SEJARAH PT3 BAGI TAHUN 2014

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran SEJARAH (21) boleh dimuat turun melalui pautan di bawah

21 – Sejarah (Arahan Murid)

21 – Sejarah (Arahan Guru)

PT3 TUGASAN SEJARAH (21) - CONTOH

PT3 TUGASAN SEJARAH (21) – CONTOH -2— updated on 7/7/14

*** Hasil kerja pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.

***Gunakan tips ini sebagai panduan

Contoh-contoh instrumen bagi PT3

(Ujian Bertulis) untuk subjek-subjek yang lain

For latest 2014 PT3 (FORM 3) Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2014 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s PT3 (FORM 3) Mail Order Exam Tips

FORMAT PT3

Akademik Format Instrumen PT3

PT3 Format- Instrumen-PP

Format Instrumen KHB

INSTRUMEN CONTOH PT3

2014_PT3_02_Bahasa Melayu

2014_PT3_12_Bahasa Inggeris

2014_PT3_21_Sejarah

2014_PT3_23_Geografi

2014 PT3 31 Bahasa Arab

2014_PT3_32_Bahasa Cina

2014 PT3 33 Bahasa Tamil

2014 PT3 37 Bahasa Iban

2014 PT3 38 Bahasa Kadazandusun

2014 PT3 45 Pendidikan Islam

2014_PT3_50_Mathematics

2014_PT3_55_Science

Kemahiran Hidup Bersepadu

76 – Kemahiran Teknikal 2014_PT3_76_KHB_KT

77 – Ekonomi Rumah Tangga  2014_PT3_77_KHB_ERT

78 – Pertanian 2014_PT3_78_KHB_Pert

79 – Perdagangan & Keusahawanan2014_PT3_79_KHB_PK

*Dimuat naik pada 30 Mei 2014

JADUAL KERJA PT3 2014 _20 MEI 2014


2013 PT3 BAHASA MALAYSIA – TIPS TAMBAHAN

Karangan Rangsangan

– Peranan ibubapa / guru / sekolah, atau tanggungjawab pelajar / remaja / pelajar / anak

e.g.: memupuk perpaduan…..

2013 PT3 BM KENA

PT3 ENGLISH P2 - KENA

KENA TEPAT