Archive for the ‘ TIPS KENA TEPAT ’ Category

2013 SPM BM - KENA TEPAT

2013 SPM ENGLISH - KENA TEPAT

2013 SPM CHEMISTRY - KENA TEPAT

2013 SPM SEJARAH - KENA TEPAT

2013 PT3 BAHASA MALAYSIA – TIPS TAMBAHAN

Karangan Rangsangan

- Peranan ibubapa / guru / sekolah, atau tanggungjawab pelajar / remaja / pelajar / anak

e.g.: memupuk perpaduan…..

2013 PT3 BM KENA

PT3 ENGLISH P2 - KENA

2013 UPSR BM SK KENA TEPAT

2013 UPSR BM SjK KENA TEPAT

2014 MAIL ORDER EXAM TIPS NOW OPEN FOR ORDERING

KENA TEPAT

2012 UPSR KENA

UPSR BC KENAIMG_0001

IMG_0002

IMG_0003IMG_0004

 

2011 SPM SEJ K2

2011 SPM  BM KENA TEPAT

PT3 BM KENA TEPAT

Congrats! Geografi easy. Most of the questions can be obtained from the Seminar / Mail order Notes.

GREAT NEWS!!!

SEJARAH – KERTAS 2

1. Tamadun Mesopotamis / Mesir Purba

2. Teori kedatangan Islam [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 29) / unit penting website (T4 B7)]

3. Kesultanan Melayu Melaka [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 81 & 82) / unit penting website (T5 B3)]

4. Rancangan Malaysia

5. Nabi Muhammad SAW [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 18 & 19) / unit penting website (T4 B4)]

6. Penjelajahan Eropah [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 36 & 37) / unit penting website (T4 B9)]

7. Penentangan British

8. Raja Berperlembagaan [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 66 & 67) / unit penting website]

9. Globalisasi [ KENA pada Seminar / Mail order (m/s 80) / unit penting website (T5 B9)]

KENA SAMA & SIMILAR — 7 DARIPADA 9 SOALAN

Some Kena Tepat, Some Kena Similar and Some Kena pada unit penting.

Consider Cukup Baik Already 

BAHASA INGGERIS – KERTAS 1

SECTION A

- NATIONAL SERVICE PROGRAMME

[100% KENA TEPAT -- 2010 SPM MAIL ORDER TIPS (pg 92) & SEMINAR SPM 2010]

 SECTION B

2. “The Internet is mostly a good thing.” [100% KENA TEPAT - SPM MAIL ORDER TIPS (pg 90) & SEMINAR SPM 2010]

4. Write a story beginning with:  “It had been raining all day…..” [100% KENA TEPAT -- SPM WORKSHOP @ 11 NOV 2010] 

 KENA 1

 

KENA 2

 

BAHASA MALAYU – KERTAS 1 –

BAHAGIAN A - KARANGAN BAHAN RANGSANGAN

GAYA HIDUP SIHAT   KENA TEPAT

[KENA PADA 100% SPM BM TIPS @ 16 OCT 2010

& KARANGAN TAMBAHAN (WEBSITE)  @ 22 NOV 2010

& SPM BM BENGKEL @ 22 NOV 2010]

Mail order tips - – English essay (good health) pg 103 & (way to maintain good health) pg 113…. came out in Bahasa Melayu Kertas 1 Bahagian A (tajuk yang sama)

BAHAGIAN B  KARANGAN UMUM

4. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia untuk menangani wabak penyakit (HINI….)

[100% KENA PADA SPM BM TIPS @  

KARANGAN TAMBAHAN (WEBSITE) Last Minute's Tips @ 22 NOV 2010

& SPM BM BENGKEL @ 22 NOV 2010]

Yesterday posted, today came out!!!