UPSR, PMR and SPM Exam tips.

Get the Exam TIPS with answers and notes. Attend exam seminar to get better understanding. Score straight A's in all subjects.

Archive for July, 2010

KEDAH 2009

KIMIA  – P123 & ANSWERS

Pmr-Trial-2009-Math-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Sce-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Sej-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khert-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khkt-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khpdg-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khptn-Q-A-n9

PMR SEJARAH

SET 1

SET 2

SET 3

SET 4

SPM MID TERM PAPERS 2010  – MELAKA

BAHASA MALAYSIA

BAHASA INGGERIS

MATHEMATICS

SEJARAH

PENDIDIKAN ISLAM

Ucapan Perpisahan Murid-murid Tahun EnamAku Sebuah Telefon Bimbit

SURAT RASMI — Masalah Kerosakan Jalan Raya

Aku Sebuah Telefon Bimbit

Faedah-faedah Mempelajari Komputer

SURAT KIRIMAN RASMI – Kekurangan Tong Sampah dan Longkang Tersumbat

UPRA- KARANGAN (FAKTA)- KEPENTINGAN MENJAGA KEBERSIHAN [updated on 17/3/14]

UPSR – KARANGAN – Catatan Hari Keluarga [updated on 17/3/14]

SURAT KIRIMAN RASMI – Aduan Tentang Keputusan Bekalan Air [updated on 17/3/14]

KARANGAN JENIS KEPERIHANAN -Pertandingan Badminton [updated on 18/3/14]

COMMON ERRORS IN ENGLISH

UNIT 2 SINGULAR & PLURAL

GRAMMAR – COMMON ERRORS  [NEW]

KATA SERU

KATA PERINTAH

Imbuhan Asing

KOSA KATA

KATA TANYA

KATA GANDA

CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH

AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF

PENJODOH BILANGAN