KEDAH 2009

KIMIA  – P123 & ANSWERS

Pmr-Trial-2009-Math-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Sce-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Sej-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khert-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khkt-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khpdg-Q-A-n9

Pmr-Trial-2009-Khptn-Q-A-n9

PT3 SEJARAH

SET 1

SET 2

SET 3

SET 4

SPM MID TERM PAPERS 2010  – MELAKA

BAHASA MALAYSIA

BAHASA INGGERIS

MATHEMATICS

SEJARAH

PENDIDIKAN ISLAM

Ucapan Perpisahan Murid-murid Tahun EnamAku Sebuah Telefon Bimbit

SURAT RASMI — Masalah Kerosakan Jalan Raya

Aku Sebuah Telefon Bimbit

Faedah-faedah Mempelajari Komputer

SURAT KIRIMAN RASMI – Kekurangan Tong Sampah dan Longkang Tersumbat

UPRA- KARANGAN (FAKTA)- KEPENTINGAN MENJAGA KEBERSIHAN [updated on 17/3/14]

UPSR – KARANGAN – Catatan Hari Keluarga [updated on 17/3/14]

SURAT KIRIMAN RASMI – Aduan Tentang Keputusan Bekalan Air [updated on 17/3/14]

KARANGAN JENIS KEPERIHANAN -Pertandingan Badminton [updated on 18/3/14]

COMMON ERRORS IN ENGLISH

UNIT 2 SINGULAR & PLURAL

GRAMMAR – COMMON ERRORS  [NEW]

KATA SERU

KATA PERINTAH

Imbuhan Asing

KOSA KATA

KATA TANYA

KATA GANDA

CAKAP AJUK DAN CAKAP PINDAH

AYAT AKTIF DAN AYAT PASIF

PENJODOH BILANGAN