2014 PT3

by admin | October 13, 2014 | In Andrew Choo No Comments

TAHNIAH!

PT3 2014

AndrewChoo Exam Tips mecapai kejayaan terbesar dalam PT3

Walaupun soalan PT3 yang keluar adalah berlainan bagi sekolah/daerah yang berlainan tetapi Exam Tips Kena Tepat juga.

KENAPA?

Semakin banyak soalan yang berlainan, semakin tinggi peluang AndrewChoo Exam Tips Kena Tepat!

CONTOH KARANGAN / ESSAY

1. Bahasa Inggeris PT3

AndrewChoo Exam Tips beri“Advantage of Reading…etc”

PT3 keluar, “Benefit of Reading, Benefit of taking up Hobby…etc”

2. Bahasa Melayu PT3

AndrewChoo Exam Tips beri“Semangat Kejiranan, perpaduan…”

PT3 keluar “perpaduan….dan lain-lain.”

3. Mathematik PT3

Banyak soalan yang kena, soalannya PT3 tidak seiras tetapi maksudnya tetap sama!

4. Sains PT3

Hampir kesemua soalan yang keluar dalam PT3, Nota Exam Tips pasti Kena.

5. Geografi + Sejarah

Contoh jawapan tips sebenar telah dipaparkan pada laman dapat membantu murid membuat folio Geografi + Sejarah PT3 sendiri.

Komen pelajar PT3

KEDAH

2014 KEDAH PT3 KHB – ERT with skema

2014 KEDAH PT3 BM with skema

TERENGGANU

2014 PT3 BI -TERENGGANU – with skema

2014 PT3 BM-TERENGGANU

2014 PT3 KHB (PERDAGANGAN) -TERENGGANU

2014 PT3 SCIENCE -TERENGGANU

PERAK

2014 PT3 KHB (ERT) -PERAK – with skema

MRSM

2014 PT3 BM -MRSM – with skema2014 SPM SBP

2014 SPM SBP BM Trial KERTAS 1

2014 SPM SBP BM Trial KERTAS 2

2014 SPM SBP Trial ADD-MATH-K1, 2014 SPM SBP Trial ADD-MATH -K1-skema

2014 SPM SBP Trial ADD-MATH-K2, 2014 SPM SBP Trial ADD-MATH -K2-skema

2014 SPM SBP Trial BIOLOGY-K123- with skema

2014 SPM SBP Trial CHEMISTRY-K123- with skema

2014 SPM SBP Trial ENGLISH-K1, 2014 SPM SBP Trial ENGLISH-K2, 2014 SPM SBP Trial ENGLISH- skema

2014 SPM SBP Trial MATHEMATICS-K12- with skema

2014 SPM SBP Trial PHYSICS-K123- with skema

KEDAH

MODUL 1

KEDAH 2014 – BM K1 -MODUL 1, KEDAH 2014 – BM K1 -MODUL 1 [SKEMA]

KEDAH 2014 – BM K2 -MODUL 1, KEDAH 2014 – BM K2 -MODUL 1 [SKEMA]

2014 SPM KEDAH – P.AKAUN K 1 – MODUL 1, 2014 SPM KEDAH – P.AKAUN K 1 – MODUL 1 -SKEMA

2014 SPM KEDAH – P.AKAUN K 2 – MODUL 1,2014 SPM KEDAH – P.AKAUN K 2 – MODUL 1 – SKEMA

KEDAH 2014 – ADD MATHS K1 MODUL 1, KEDAH 2014 – ADD MATHS K1 MODUL 1 [SKEMA]

KEDAH 2014 – ADD MATHS K2 MODUL 1, KEDAH 2014 – ADD MATHS K2 MODUL 1 [SKEMA]

kedah 2014 – ENGLISH K1 – MODUL 1, kedah 2014 – ENGLISH K2 – MODUL 1, Kedah 2014 – ENGLISH K12 [Skema]

KEDAH 2014 – KIMIA K1 MODUL 1, KEDAH 2014 – KIMIA K1 MODUL 1 [SKEMA]

KEDAH 2014 – KIMIA K2 MODUL 1, KEDAH 2014 – KIMIA K2 MODUL 1 [SKEMA]

KEDAH 2014 – KIMIA K3 MODUL 1, KEDAH 2014 – KIMIA K3 MODUL 1 [SKEMA]

KEDAH 2014 – MATHS MODUL 1

KEDAH 2014 – PERDAGANGAN MODUL 1

KEDAH 2014 – PHYSICS MODUL 1

KEDAH 2014 – SCIENCE MODUL 1

KEDAH 2014 – SEJARAH MODUL 1

SABAH

2014 SPM SABAH B.MELAYU

PULAU PINANG

2014 P.PINANG – SPM ADD MATHS

KELANTAN

2014 KELANTAN SPM TRIAL ADD MATHS

N.SEMBILAN

2014 SPM MATHS – N.SEMBILAN

PAHANG

2014 SPM PHYSICS K123 – PAHANG

PAHANG (JUJ) – tiada jawapan

2014 PAHANG (JUJ) ADD MATHS

2014 PAHANG (JUJ) BM

2014 PAHANG (JUJ) CHEMISTRY

2014 PAHANG (JUJ) EKONOMI

2014 PAHANG (JUJ) ENGLISH

2014 PAHANG (JUJ) MATHS

2014 PAHANG (JUJ) PERDAGANGAN

2014 PAHANG (JUJ) PHY

2014 PAHANG (JUJ) PRINSIP PERAKAUNAN

2014 PAHANG (JUJ) SCIENCE

2014 PAHANG (JUJ) SEJARAH

2014 SPM EXAM TIPS

BAHASA MALAYSIA

Kertas I

BAHAGIAN A Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

-         Faedah-faedah bersukan

-         Usaha-usaha memupuk semangat kejiranan

-         Cara-cara Pemakanan yang sihat

BAHAGIAN B Karangan Respons Terbuka

1. Amalan Mulia Dalam Kalangan Pelajar

2. Peranan negara-negara dalam mengekalkan keharmonian yang sedia ada

3. Budaya Membaca Melahirkan Masyarakat Cemerlang

4. Peranan Ibu Bapa Dalam Membentuk Modal Insan

5. Kepentingan Hutan Dalam Kehidupan

For latest 2014 SPM Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2014 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s Mail Order Exam Tips

2 copy

4 copy

JOHOR

* No answers provided

Percubaan UPSR 2014 Johor BM Penulisan

Percubaan UPSR 2014 Johor BM Pemahaman

BI Kertas I Percubaan UPSR Johor 2014

Matematik Kertas I Percubaan UPSR Johor 2014

Percubaan UPSR 2014 Johor Matematik Kertas 2

Sains Percubaan UPSR Johor 2014

2014 UPSR SCIENCE TIPS (SECTION B)

1. Protection of animals / plants from danger and the adaption to the extreme climate

2. Reuse, reduce and recycle

3. Survival of animals

4. The effects of heat on matter

5. Food preservation

For latest 2014 UPSR Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2014 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s Mail Order Exam Tips

2014 SEMINAR UPSR - FULL HOUSE

hurry order now

Click here  : Order form

PT3 BAHASA MELAYU - UJIAN BERTUTUR

Tugasan Geografi Bagi Murid Tingkatan 3

Kajian Kes Tentang Kejadian / Isu Pencemaran Alam Sekitar

TAJUK TUGASAN GEOGRAFI PT3 BAGI TAHUN 2014

KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN GEOGRAFI

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran Geografi (23) boleh dimuat turun melal

ui pautan di bawah

23 – Geografi (Arahan Murid)

23 – Geografi (Arahan Guru)

Berikut adalah BAHAN RUJUKAN / LAMPIRAN / CONTOH bagi Tugasan GeografiTajuk Tugasan Sejarah Bagi Murid Tingkatan 3

“Perpaduan Kaum di Malaysia”

TAJUK TUGASAN SEJARAH PT3 BAGI TAHUN 2014

Bahan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi mata pelajaran SEJARAH (21) boleh dimuat turun melalui pautan di bawah

21 – Sejarah (Arahan Murid)

21 – Sejarah (Arahan Guru)

PT3 TUGASAN SEJARAH  (21) - CONTOH

PT3 TUGASAN SEJARAH (21) – CONTOH -2– updated on 7/7/14

*** Hasil kerja pelajar mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.

***Gunakan tips ini sebagai panduan

Contoh-contoh instrumen bagi PT3

(Ujian Bertulis) untuk subjek-subjek yang lain

For latest 2014 PT3 (FORM 3) Exam Tips

Join ANDREW CHOO’s 2014 Seminar

or

Get  ANDREW CHOO’s PT3 (FORM 3) Mail Order Exam Tips

FORMAT PT3

Akademik Format Instrumen PT3

PT3 Format- Instrumen-PP

Format Instrumen KHB

INSTRUMEN CONTOH PT3

2014_PT3_02_Bahasa Melayu

2014_PT3_12_Bahasa Inggeris

2014_PT3_21_Sejarah

2014_PT3_23_Geografi

2014 PT3 31 Bahasa Arab

2014_PT3_32_Bahasa Cina

2014 PT3 33 Bahasa Tamil

2014 PT3 37 Bahasa Iban

2014 PT3 38 Bahasa Kadazandusun

2014 PT3 45 Pendidikan Islam

2014_PT3_50_Mathematics

2014_PT3_55_Science

Kemahiran Hidup Bersepadu

76 – Kemahiran Teknikal 2014_PT3_76_KHB_KT

77 – Ekonomi Rumah Tangga  2014_PT3_77_KHB_ERT

78 – Pertanian 2014_PT3_78_KHB_Pert

79 – Perdagangan & Keusahawanan2014_PT3_79_KHB_PK

*Dimuat naik pada 30 Mei 2014

JADUAL KERJA PT3 2014 _20 MEI 2014